flood size

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: flood size
ศัพท์บัญญัติ: flood size
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขนาดน้ำท่วม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ