sieve gauge

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: sieve gauge
ศัพท์บัญญัติ: sieve gauge
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขนาดตะแกรง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ