evaporation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: evaporation
ศัพท์บัญญัติ: evaporation
อักษรย่อ:
ความหมาย: การระเหย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ