slump test

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: slump test
ศัพท์บัญญัติ: slump test
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทดสอบการยุบตัว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมชลประทาน
กลุ่ม: เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ