Folding

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Folding
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การพับตัว,พับ,ม้วนตัว,การพับทบ,การย่นพับทบไปมา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์