Excitation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Excitation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์