Anesthesia, Rectal

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anesthesia, Rectal
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การระงับความรู้สึกทางทวารหนัก, ระงับความรู้สึกทางทวารหนัก, การใช้ยาชาทางทวารหนัก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์