Age Determination by Skeleton

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Age Determination by Skeleton
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อายุ, การกำหนดจากโครงกระดูก; การกำหนดอายุจากโครงร่าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์