Aerosols

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerosols
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอโรซอล, ยา; แอโรซอล; ละออง; แอโรโซล; ฟองครีม; ยาพ่น; ละอองในอากาศ; ละอองฝอย; แอโรโซล; ฝอยละออง; ยาอัดพ่น; ยาแอโรโซล; ละอองฝอยลอยไปในอากาศ; ละอองน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์