Adult, Young

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adult, Young
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่ระยะแรก, ผู้ใหญ่เยาว์วัย, คนวัยหนุ่มสาว
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์