Adrenergic Alpha Receptor Blockaders

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adrenergic Alpha Receptor Blockaders
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารสกัดกั้นตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกแอลฟาอะดรีเนอร์จิก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์