Adjustment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adjustment
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปรับแต่งเครื่อง, การปรับตัว, การปรับแต่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์