Adenoviruses

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adenoviruses
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อดีโนไวรัส, เชื้ออดีโนไวรัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์