Adenovirus Infections

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adenovirus Infections
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะดีโนไวรัส, การติดเชื้อ; การอักเสบของเชื้ออดีโนไวรัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์