Action Potentials, Compound

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Action Potentials, Compound
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงานผสม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์