Accomplishment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accomplishment
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำงานให้สำเร็จ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์