Acanthocephala

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acanthocephala
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะแคนโทเซฟาลา, พยาธิ; อะแคนโธเซฟาลา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์