Abortion, Criminal

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abortion, Criminal
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำแท้งผิดกฏหมาย, การทำแท้งโดยผิดกฏหมาย, การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย, ทำแท้ง, แท้ง, ทำแท้งอาญา, การแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก, การทำให้แท้งโทษอาญา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่ม: การแพทย์