nuclear safeguards

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: nuclear safeguards
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หมายถึง การควบคุมไม่ให้มีการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต