audience

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: audience
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเข้าเฝ้าฯ " ใช้สำหรับการเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระราชวงศ์ ชั้นสูง "
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต