Asia-Africa Forum

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Asia-Africa Forum
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: AAF
ความหมาย: การประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับแอฟริกา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
กลุ่ม: การฑูต