Hornblende

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Hornblende
ศัพท์บัญญัติ: ฮอร์นเบลนด์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ฮอร์นเบลนด์
รายละเอียด: แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในหินแกรนิตเทือกเขาตาก-เถิน และเทือกเขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี เป็นส่วนประกอบของหินไดออไรต์ ซึ่งพบหลายแห่ง เช่นที่ เขามัน อำเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญในหินอัคนี และหินแปร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม