Air Temperature

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air Temperature
ศัพท์บัญญัติ: อุณหภูมิอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อุณหภูมิอากาศ
รายละเอียด: อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer) ซึ่งติดตั้งอยู่ ในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ และอยู่ในบริเวณที่มีการปิดกั้น มิให้รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าไปได้ หรือระดับความร้อนหนาวของ อากาศและสิ่งของต่าง ๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งมักจะบอกเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮด์ บนผิวพื้นโลกอุณหภูมิอากาศจะค่อยๆ ลดลงจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกทั้งสองข้าง อุณหภูมิอากาศของตำบลที่แห่งหนึ่ง นอกจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามละติจูดแล้วยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย เช่นความสูง ลักษณะของผิวพื้น ทิศทางลม แสงแดด ฯลฯ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม