Air Pollution

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air Pollution
ศัพท์บัญญัติ: อากาศเสีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: อากาศเสีย
รายละเอียด: ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม