Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR)
ศัพท์บัญญัติ: อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์
รายละเอียด: อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม