Augite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Augite
ศัพท์บัญญัติ: ออไจต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ออไจต์
รายละเอียด: แหล่ง - ประเทศไทย พบเป็นแร่ประกอบหินในหินอัคนี เช่น หินแอนดีไซต์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม