Oilshale

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Oilshale
ศัพท์บัญญัติ: หินน้ำมัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: หินน้ำมัน
รายละเอียด: หินดินดานชนิดหนึ่ง มีสีน้ำตาล น้ำตาลแก่ เหลือง และเทาดำ มีสมบัติติดไฟได้ เพราะมีสารอินทรีย์ที่เรียกว่า เอโรเจน (erogen) สารนี้เมื่อถูกความร้อนประมาณ 500 องศาเซลเซียส จะสลายให้ของเหลวที่คล้ายกับปิโตรเลียม เป็นน้ำมันดิบชนิด Shale oil มีสีดำและเหนียวข้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม