True Color

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: True Color
ศัพท์บัญญัติ: สีจริง
อักษรย่อ:
ความหมาย: สีจริง
รายละเอียด: สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม