Organic Compound

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Organic Compound
ศัพท์บัญญัติ: สารประกอบอินทรีย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: สารประกอบอินทรีย์
รายละเอียด: สารที่มีคาร์บอนอยู่สองอะตอมหรือมากกว่า คาร์บอนนี้จะเชื่อมต่อกันเป็นโซ่โดยมีไฮโดรเจนเชื่อมต่อกับคาร์บอนด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม