Aquic Condition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aquic Condition
ศัพท์บัญญัติ: สภาพแอควิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สภาพแอควิก
รายละเอียด: สภาพที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำตลอดทั้งปี หรือช่วงระยะเวลาหนึ่งในรอบปี จนทำให้เกิดกระบวนการรีดักชัน ของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม