Oxidation-Reduction Potential

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Oxidation-Reduction Potential
ศัพท์บัญญัติ: ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศักย์ออกซิเดชัน-รีดักชัน
รายละเอียด: ความต่างศักย์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายอีเล็ก ตรอนจากตัว oxidant ไปยังตัว reductant
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม