Anemometry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anemometry
ศัพท์บัญญัติ: วิชาการวัดลม
อักษรย่อ:
ความหมาย: วิชาการวัดลม
รายละเอียด: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการวัดทิศทาง และความเร็วลมรวมทั้งการ วัดทิศทางในแนวยืน (vertical component) ด้วย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม