Substance Causing Diseases

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Substance Causing Diseases
ศัพท์บัญญัติ: วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
อักษรย่อ:
ความหมาย: วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
รายละเอียด: วัตถุที่ทำให้เกิดโรค หรือการแพร่กระจายของโรคได้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม