Consultant

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Consultant
ศัพท์บัญญัติ: ผู้รับจ้างให้บริการ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้รับจ้างให้บริการ
รายละเอียด: ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างทำการบำบัด น้ำเสีย หรือกำจัดของเสีย หรือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม