Dose

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dose
ศัพท์บัญญัติ: ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร
รายละเอียด: ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด, ดู Chemical Dose (Chemical Dose หมายถึง การใส่สารเคมีปริมาณกำหนดลงไปในของเหลวปริมาณ กำหนด เพื่อวัตถุประสงค์กำหนด)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม