Bornite

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Bornite
ศัพท์บัญญัติ: บอร์ไนต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: บอร์ไนต์
รายละเอียด: แหล่ง - ในประเทศไทยไม่ค่อยพบมาก พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่จังหวัดยะลา ที่จังหวัดเพชรบุรี พบเกิดอยู่กับแร่ทองแดงชนิดอะซูไรต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง นำมาแยก และถลุงเอาโลหะทองแดงมาใช้ประโยชน์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม