Anaerobic Pond

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anaerobic Pond
ศัพท์บัญญัติ: บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก
รายละเอียด: บ่อบำบัดที่มีความลึกมากอยู่ในสภาพแอนแอโรบิก ใช้บำบัดน้ำเสียได้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม