Waste Water

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Waste Water
ศัพท์บัญญัติ: น้ำเสีย
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำเสีย
รายละเอียด: การที่มีสิ่งปลอมปนอยู่ในน้ำ ได้แก่น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นต้น ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติจะไปทำให้น้ำสะอาดในแหล่งน้ำธรรมชาติถูกปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก เกิดความเน่าเสียและแผ่กระจายไปทั่ว
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม