Separate Sewer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Separate Sewer
ศัพท์บัญญัติ: ท่อระบายแยก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ท่อระบายแยก
รายละเอียด: ท่อระบายสำหรับรับน้ำเสียโดยเฉพาะ ไม่รับน้ำฝน หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เรียกอีกอย่างว่า sanitary sewer
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม