Subbituminous Coal

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Subbituminous Coal
ศัพท์บัญญัติ: ถ่านหินซับบิทูมินัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถ่านหินซับบิทูมินัส
รายละเอียด: ถ่านหินชนิดหนึ่ง สีดำ อยู่ระหว่างลิกไนต์กับถ่านหินบิทูมินัส บางแห่ง เรียกว่า ลิกไนต์สีดำ แตกต่างจากลิกไนต์เพราะมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่า แต่ความชื้นน้อยกว่า เมื่อเผาจะให้ค่าความร้อนอยู่ระหว่าง 8,300-13,000 บีทียูต่อปอนด์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม