Concentrator

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Concentrator
ศัพท์บัญญัติ: ถังน้ำข้น
อักษรย่อ:
ความหมาย: ถังน้ำข้น
รายละเอียด: ถังที่ใช้เพื่อลดปริมาณน้ำของสลัดจ์
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม