Combustion Efficiency, CE

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Combustion Efficiency, CE
ศัพท์บัญญัติ: ซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซีอี, ประสิทธิภาพการเผาไหม้
รายละเอียด: ค่าที่ระบุถึงประสิทธิภาพในกระบวนการเผาไหม้ โดยวัดจากปริมาณ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียที่เกิดขึ้น
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม