Acid Tar

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Acid Tar
ศัพท์บัญญัติ: ขี้โล้กรด
อักษรย่อ:
ความหมาย: ขี้โล้กรด
รายละเอียด: ของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำมันหล่อลื่น มีกรดกำมะถันปนในปริมาณมาก
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม