Artificial Pruning

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Artificial Pruning
ศัพท์บัญญัติ: การลิดกิ่งโดยมนุษย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การลิดกิ่งโดยมนุษย์
รายละเอียด: การลิดกิ่งวิธีหนึ่ง โดยการเลือกกำจัดกิ่งบางกิ่งออก จากลำต้นเพื่อเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของเนื้อไม้ โดยการกระทำของมนุษย์ การลิดกิ่งทำให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพดี ไร้ตำหนิ ดังนั้นการพิจารณาทำการลิดกิ่งจึงจำเป็น ต้องทำกับไม้ที่เมื่อลิดกิ่งแล้วสามารถขายได้ราคาคุ้มกับค่าใช้จ่ายของการ ลิดกิ่ง โดยปกติการทำการลิดกิ่งมักจะทำควบคู่กับการตัดสางขยายระยะ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม