Aerobic Digestion

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerobic Digestion
ศัพท์บัญญัติ: การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก
อักษรย่อ:
ความหมาย: การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก
รายละเอียด: การย่อยสารอินทรีย์โดยเฉพาะสลัดจ์แบบใช้อากาศ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม