Afforestation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Afforestation
ศัพท์บัญญัติ: การปลูกสร้างสวนป่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปลูกสร้างสวนป่า
รายละเอียด: การปลูกสร้างสวนป่าในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามา ก่อนเลย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม