Chemical Treatment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Chemical Treatment
ศัพท์บัญญัติ: การบำบัดทางเคมี
อักษรย่อ:
ความหมาย: การบำบัดทางเคมี
รายละเอียด: กระบวนการบำบัดที่มีการเติมสารเคมีเพื่อให้ได้ ผลที่ต้องการ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม