Surface Mining

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Surface Mining
ศัพท์บัญญัติ: การทำเหมืองผิวดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทำเหมืองผิวดิน
รายละเอียด: เป็นการทำเหมืองที่เริ่มจากผิวดินลงไป ไม่ว่าบริเวณนั้นจะมีส่วนที่เป็นน้ำปกคลุมหรือไม่ก็ตาม จนถึงส่วนที่เป็นบริเวณแร่ บริเวณหน้าเหมืองจะอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นบริเวณกว้าง ไม่มีส่วนที่เป็นเปลือกดินอยู่เหนือบริเวณหน้าเหมืองที่กำลังขุดตักอยู่
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม