Sludge Deposit

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Sludge Deposit
ศัพท์บัญญัติ: การทับถมของสลัดจ์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทับถมของสลัดจ์
รายละเอียด: การทับถมของส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งมีต้นกำเนิด มาจากน้ำเสีย
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม