Absorption

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Absorption
ศัพท์บัญญัติ: การดูดซึม, การดูดกลืน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การดูดซึม, การดูดกลืน
รายละเอียด: การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม